Tài liệu miễn phí

hình ảnh
Tổng hợp giáo trình hệ thống điện

Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 1. Khái niệm cơ bản
Chương 2. Bảo vệ quá dòng điện
Chương 3. Bảo vệ khoảng cách bảo vệ so lệch bảo vệ dòng                      
điện chống chạm đất

Chương 4. Bảo vệ hệ thống điện công nghiệp
Chương 5. Tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 6. Bảo vệ động cơ điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...0edccb449fea95

Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện.
Chương 1 : BV máy phát điện
Chương 2 : BV máy biến áp
Chương 3 : BV thanh góp
Chương 4 : BV đường dây
Chương 5 : Phần Phụ lục
http://www.data.webdien.com/free/dow...f2607a6801b465

Bài tập bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/dow...679f1cdd6be9e5


Giáo trình bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/dow...b74cb4690e058d
Chương I: Khái niệm chung về bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Chương II: Bảo vệ quá dòng
Chương III: Bảo vệ quá dòng có hướng
Chương IV: Bảo vệ so lệch dòng - BVRSL
Chương V: Bảo vệ khoảng cách - BVRZ
Chương vi: Bảo vệ tần số cao - vô tuyến

Giáo trình máy điện 1 & 2
http://www.data.webdien.com/free/dow...e5079c3c1863b6

Giải tích mạng
Chương 1 : Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng
Chương 2 : Giải phương trình vi phân bằng phương pháp số
Chương 3 : Mô hình hóa các phần tử trong hệ thống điện
Chương 4 : Các ma trận mạng và phạm vi ứng dụng
Chương 5 : Các thuật toán dùng cho việc thành lập các ma trận mạng
Chương 6 : Trào lưu công suất
Chương 7 : Tính Toán ngắn mạch
Chương 8 : Nghiên cứu tính ổn định của quá trình quá độ
http://www.data.webdien.com/free/dow...e91e058da6b094

Giáo trình ký thuật điện cao áp
Chương 1 : Quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 2 : Ảnh hưởng của phân bố trường đến quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 3 : Phóng điện ở điện áp xung
Chương 4 : Phóng điện dọc bề mặt điện môi rắn
Chương 5 : Phóng điện vần quang
Chương 6 : Phóng điện sét và bảo vệ chống sét đánh thẳng
Chương 7 : Thiết bị chống sét
Chương 8 : Nối đất trong hệ thống điện
Chương 9 : Quá trình song trên đường dây
Chương 10:Bảo vệ chống sét cho Hệ thống Điện
Chương 11:Quá điện áp khi chạm đât 1 pha bằng hồ quang trong hệ thống có trung tính cách đất
http://www.data.webdien.com/free/dow...7828190c1bc1f5

Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Chế độ làm việc
Chương 3 : Máy biến áp
Chương 4 : Các khí cụ điện và các phần dẫn điện
Chương 5 : Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện
Chương 6 : Thiết bị phân phối điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...f0f4b24eae8188 HVDC một phần của giải pháp năng lượng (English)
http://www.data.webdien.com/free/dow...bb1c0de72f3248

Khí cụ điện
Chương 1 : Khái niệm chung về Khí cụ điện
Chương 2 : KCD đóng cắt điện áp thấp
Chương 3 :Rơ le và cơ cấu điện từ chấp hành
Chương 4 : KCD đóng cắt điện áp cao
Thiết kế KCD hạ áp
Trắc nghiệm KCD
http://www.data.webdien.com/free/dow...1fc2c90bca6364 

Lựa chọn sơ đồ chống sét cho đường dây truyền tải điện 
http://www.data.webdien.com/free/dow...e309260ca9b6d6

Mạch điện siêu cao áp
Chương 1 : Các thông số của đường dây truyền tải điện
Chương 2 : Truyền tài điện đi xa
Chương 3 : Đường dây dài siêu cao áp và hệ thống tải điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...82b418ba10957b

Quy trình vận hành các relay trong hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...2b2377d67733ad

Tài Liệu Ngắn mạch
Chương 1 : Khái niệm về quá trình quá độ điện từ
Chương 2 : Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Chương 3 : Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
Chương 4 : Tình trạng ngắn mạch duy trì
Chương 5 : Quá trình quá độ trong máy điện
Chương 6 : Các Phương pháp tính toán ngắn mạch
Chương 7 : Ngắn mạch không đối xứng
http://www.data.webdien.com/free/dow...ef048bb8c3d0d4

Thông tin và Điều độ trong Hệ thống điện
Chương 1 : Tổng Quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin
Chương 2 : Biến đổi tín hiệu
Chương 3 : Các nguyên lý ghép kênh 
Chương 4 : Giới thiệu hệ thống thông tin Vi Ba
Chương 5 : Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang
Chương 6 : Hệ thống thông tin tải ba (Power line Carrier)
Chương 7 : Công tác điều độ trong hệ thống điện
Chương 8 : Giới thiệu về hệ thống SCADA
http://www.data.webdien.com/free/dow...4a70d32e984e28

Truyền động điện 
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống Truyền động điện
Chương 2 : Các đặc tính và trạng thái làm việc của Động cơ điện
Chương 3 : Điều chỉnh tốc độ truyền động điện
Chương 4 : Tính chọn công suất động cơ
Chương 5 : Các phần tử khống chế tự động truyền động điện
Chương 6 : Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện
Chương 7 : Các sơ đồ hệ thống truyền động điện điển hình
http://www.data.webdien.com/free/dow...9303b757d4905f 

Vận hành hệ thống điện.
Chương 1 : Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng
http://www.data.webdien.com/free/dow...dfc0d833b38c22
Chương 2. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp LAGRANGE
http://www.data.webdien.com/free/dow...5b48e91cb6fc35
Chương 3. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp Qui hoạch động
http://www.data.webdien.com/free/dow...9e2c61b69fd8d4
Chương 4.Độ tin cậy Hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...1d2e13d0e7f442
Chương 5.Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...67cd01e8d9c0ce
Chương 6.Tổn thất điện năng và vấn đề điểu chỉnh Tần số, Điện áp trong HTD
http://www.data.webdien.com/free/dow...4e2042e2d4ebe9

tài liệu huấn luyện VSATLD 
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-l...am.177149.htmlMột số phần mềm ứng dụng:

A. Circuit Maker:
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/?9a6tm4b2dgeyk9k
Hướng dẫn:
http://www.mediafire.com/?131lctdb2knd2qr

B. LT Spice IV:
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/?5ym05f5fb355at5
Hướng dẫn:
http://www.mediafire.com/?2mx4nbkxevw0kwe

C. Dev C++:
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/?bfuup3nzyk1uy8p

D. PSIM 6.0:
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/?gpr616oe647xasz

E. SimuPLC 410 Eng:
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/?46xq7w2hjtrz3d1

F. Matlab 2010a
part1: http://www.mediafire.com/?3ems89i6p6d28yg 
part2: http://www.mediafire.com/?sw5paarrzopj56o 
part3: http://www.mediafire.com/?lvoddt2xzbpddnp 
part4: http://www.mediafire.com/?fnaaz2k7vbhoqnr 
part5: http://www.mediafire.com/?rdi7dg111vcadgd 
part6: http://www.mediafire.com/?eye222b3o4uttht 
part7: http://www.mediafire.com/?e7cf4h9a8tztl9w 
part8: http://www.mediafire.com/?0fcjfe4xgdloj1r 
part9: http://www.mediafire.com/?r9ac4haa991pm2e 
part10: http://www.mediafire.com/?5h15yc54j1h1nom 
part11: http://www.mediafire.com/?epquat16uk2286i 
part12: http://www.mediafire.com/?vdkyt0pjgr6ock2 
part13: http://www.mediafire.com/?qydy22z8kar2o4y
part14: http://www.mediafire.com/?fmhbsfy7bryb8lt 
part15: http://www.mediafire.com/?qslk31xkq9r2k57

G. PLC S7-200
phần 1: http://www.mediafire.com/?cs5ph9jdb2d38c0

Phần 2: http://www.mediafire.com/?ubhtb8usbrgkx1v#2

Phần mềm nối file: http://www.mediafire.com/?d1cmpcevfqaygx0

Mô phỏng : http://www.mediafire.com/?whe4x5clh54wwji

H. EPLAN P8:
File 001: http://www.mediafire.com/?5a7dz1h3mopoz4p
File 002: http://www.mediafire.com/?c2e4h3iayy7229e
File 003: http://www.mediafire.com/?0x2y1q7kjx8ebrx

Phần mềm hướng dẫn sử dụng EPLAN:
File 001: http://www.mediafire.com/?2i794s61i4rpa1p
File 002: http://www.mediafire.com/?ttofj2a38pijxn5

EE3030: Lý thuyết trường điện từ: 
Đề thi+ lời giải+ báo cáo:
Tổng hợp đề thi (chủ yếu là đề của thầy Linh):
http://www.mediafire.com/?3pqqo24xosdlo90
http://www.mediafire.com/?rh260xgcwh9c8r2
http://www.mediafire.com/?zgsesumgo7ddd29
http://www.mediafire.com/?7ph2fz2vpu0xjre
http://www.mediafire.com/?6c29lrmxpmej4th
http://www.mediafire.com/?lv078brygggp3p0
http://www.mediafire.com/?40k0y4a5ca42var

Báo cáo thí nghiệm lý thuyết trường:
http://www.mediafire.com/?z8irt393dg45v5e

c. Hàm Laplace-Poisson (dùng cho matlab):
http://www.mediafire.com/download.php?ph9d11o58plvgh9
http://www.mediafire.com/?khwkafj38fuu3wf

d. Tham khảo thêm giáo trình tiếng Anh:
Visualising magnetic fields
http://www.mediafire.com/?w9h7t0850la1u9y
Engineering Electromagnetics 6th Edition (Hayt Buck)
http://www.mediafire.com/?1i7wwg8y50bwnr5
Automotive electromagnetic compatibility (Terence Rybak & Mark Steffka)
http://www.mediafire.com/?34tva17dx5s8352

  EE3072: Kỹ thuật điện tử số:
a. Slide của thầy Nguyễn Quốc Cường:
http://www.mediafire.com/?kd05tjwoayxiea9 
http://www.mediafire.com/?xn8kki5hx9db5oi
http://www.mediafire.com/?y9361ahryqpfr15
http://www.mediafire.com/?5ojtsbiw9w7b466
http://www.mediafire.com/?aovbbqw2likswr3
http://www.mediafire.com/?aovbbqw2likswr3
http://www.mediafire.com/?kdu09c8kut6b1hc
b. Bài tập điện tử số:
http://www.mediafire.com/?4zwb32n78dr2aqj
http://www.mediafire.com/?ayd00e442fag9e6
http://www.mediafire.com/?9wkof6q12dsy1u9
http://www.mediafire.com/?7k81x6bnhsptmf9
http://www.mediafire.com/?c3wt894plqo21qy
http://www.mediafire.com/?66xwy8xkscv57z4
c. Tham khảo để làm slide lớp thầy Quang:
http://www.mediafire.com/?56565wg6e3orz53

  EE3052: Điện tử tương tự:

Slide bài giảng của thầy Nguyễn Quốc Cường- 3i (9 links):
http://www.mediafire.com/?vwbe76t7xmh5bag
http://www.mediafire.com/?ak1wn0z9zv1a735
http://www.mediafire.com/?3laca8264khn767
http://www.mediafire.com/?v7te82ldj8j0avd
http://www.mediafire.com/?0y35791hfm07a11
http://www.mediafire.com/?v6hpryszwiwppka
http://www.mediafire.com/?e13im0mi5dlr8k8
http://www.mediafire.com/?b9r7g8jcq588i1k
http://www.mediafire.com/?mloupmqkth3hyyo

Slide điện tử tương tự của HV CN Bưu chính viễn thông:
http://www.mediafire.com/?0db56ou5vv0i964
http://www.mediafire.com/?t68hjbr5aake7mu
http://www.mediafire.com/?0f6t6cx22tln6fi
http://www.mediafire.com/?43os7cv3ca086m2
http://www.mediafire.com/?q9tz1ibw3b86q2s
http://www.mediafire.com/?aashsp8xidu8gao
http://www.mediafire.com/?6fetobxmrgz6og4

  EE3392: Vật liệu điện 
Bài giảng 15 chương:
http://www.mediafire.com/?45p3ad1b6tw4c6l
http://www.mediafire.com/view/?al61bq6hjc6l80g
http://www.mediafire.com/?d7dxhksq45cp6fm
http://www.mediafire.com/?ph3zacy3rw5m956
http://www.mediafire.com/?eyha4m67db16tmz
http://www.mediafire.com/?y1h8yfn4uafhh9i
http://www.mediafire.com/?g35cokkvjm3kjkr
http://www.mediafire.com/?fx2a131cz8o4te2
http://www.mediafire.com/?bblzuaaz5oqwfbu
http://www.mediafire.com/?rjpe5k8vzz1eb69
http://www.mediafire.com/?d3ua1pvunyip8a6
http://www.mediafire.com/?vvi3092vl2at23p
http://www.mediafire.com/?ji5c4l831jwr1r3
http://www.mediafire.com/?i9otbfnmt4j37ya
http://www.mediafire.com/?awro2amodbyzj1l

Báo cáo thí nghiệm vật liệu điện (cái này lấy điểm giữa kỳ nhé)
bao_cao_thi_nghiem_vat_lieu_dien.zip


  EE3242 Khí cụ điện
Bài giảng 16 chương:
http://www.mediafire.com/?ekm5exxms3puixe
http://www.mediafire.com/?wq3nordscctjvve
http://www.mediafire.com/?vnle4r626b53g2o
http://www.mediafire.com/?m874he2xwma9wxq
http://www.mediafire.com/?5aqkfrde7fd3qn3
http://www.mediafire.com/?imw26d3bdodp1m2
http://www.mediafire.com/?7rybaq98o4je339
http://www.mediafire.com/?y585j27faekgkhy
http://www.mediafire.com/?o125cb35ttl4bs7
http://www.mediafire.com/?xn4l7pkqx5b5ele
http://www.mediafire.com/?6z9gw4l5q2leca5
http://www.mediafire.com/?mg24jf795gegs12
http://www.mediafire.com/?jv2pcbed5j518vf
http://www.mediafire.com/?ibrajiahxrwtfip
http://www.mediafire.com/?as23ov8jx4czl80
http://www.mediafire.com/?tr52i2n0fa468z6
http://www.mediafire.com/?qb5b83em2w2ikf9

Tham khảo:
http://www.mediafire.com/download.php?e4pb71jwm6z1a23

  EE 3010-3020: Lý thuyết mạch 1-2:
Slide bài giảng của thầy Nguyễn Công Phương 3i (12 links):
http://www.mediafire.com/?ew0ede0vm9hm75b
http://www.mediafire.com/?96dtm11tw5yja2a
http://www.mediafire.com/?2xs0e2ulx5i69m1
http://www.mediafire.com/?28dgg4346y486mg
http://www.mediafire.com/?oaahsuvvg6tm6o4
http://www.mediafire.com/?6ztuyt4g53n33d7
http://www.mediafire.com/?2av36wiv67bl1ar
http://www.mediafire.com/?qqbwvj6j4tk5tgb
http://www.mediafire.com/?e27l2g6riqykwvs
http://www.mediafire.com/?kk0k9ney6db38te
http://www.mediafire.com/?j7qbfb3ex1d7f2h
http://www.mediafire.com/?zetuxxqshokorfd
Slide bài giảng của thầy Linh:
LTM2_Slides.ppt

Đề thi LTM2:
Tong hop de thi LTM2.pdf

  EE3282-3292: Lý thuyết điều khiển tự động 1-2:
a. Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?buo58sx9kd14w68
http://www.mediafire.com/?3jnc3mdcbsmj0m5
http://www.mediafire.com/?o5xtei37g4od3b8
http://www.mediafire.com/?jbanenhr3zqjdto
http://www.mediafire.com/?zy4boknarkygn3n
http://www.mediafire.com/?5dmjg0d5212n7a9
http://www.mediafire.com/?hvu97aoy2eauwy8

b. Tài liệu + báo cáo thí nghiệm:
get_file.pdf
bao_cao_thi_nghiem_ly_thuyet_dieu_khien_tu_dong_2.doc

c. Đề thi:
http://www.mediafire.com/?m0c5o1c389ki2lc

d. Lệnh matlab trong đktđ:
http://www.mediafire.com/?ve5150ru5sb1wx6


  EE3408: Kỹ thuật vi xử lý:
Bài giảng 8 chương:
http://www.mediafire.com/?9e7yj3mdi93dlsc
http://www.mediafire.com/?s4w943u5q9xqpln
http://www.mediafire.com/?nf2nz02s61n2wdh
http://www.mediafire.com/?qik9gs93wqw37cn
http://www.mediafire.com/?4euy5n28801h7hr
http://www.mediafire.com/?96mywwn2y1xmcqa
http://www.mediafire.com/?het5x1sxihcymga
http://www.mediafire.com/?hyzzchlv44qsiu2

9. EE3421: Cung cấp điện: 
Bài giảng 12 chương:
http://www.mediafire.com/?7vycnegl4jbfyfq
http://www.mediafire.com/?et8ewvojzqqob8y
http://www.mediafire.com/?1mmbstjszmsppco
http://www.mediafire.com/?lwbccl20fv0pd8y
http://www.mediafire.com/?rm30q6qzk80987u
http://www.mediafire.com/?ke9grzh0j7n7r3g
http://www.mediafire.com/?744faulqh74ippn
http://www.mediafire.com/?50aw76m8kr8cy8b
http://www.mediafire.com/?1qsnvuwioa2r6tj
http://www.mediafire.com/?i1wizhur9bk8nyc
http://www.mediafire.com/?4xd3590d5h57qw5
http://www.mediafire.com/?1r0u0ix4av3x4sk

10. EE 3142-3162: Máy điện 1-2: 
Giáo trình máy điện:
http://www.mediafire.com/?yj99rb58drq7t87
http://www.mediafire.com/?whk3wby7r4hri7b
Thiết kế máy điện:
http://www.mediafire.com/?6fz4ekwx6a4xeh4
Máy điện 1
http://www.mediafire.com/?i5l1os8589ue93v
Máy điện 2
http://www.mediafire.com/?zmd7ji7v2q433a3
Câu hỏi ôn tập máy điện
http://www.mediafire.com/?221gycpobu95ypw

11. EE3410: Điện tử công suất:

Slide điện tử công suất thầy T.T.Minh:
Điện tử công suất cơ bản.pptx
slidedientucongsuatchuong3-4.zip


Giáo trình điện tử công suất:
Phần 1:
http://www.mediafire.com/?m1vnaix1qfv91mo
Phần 2:
http://www.mediafire.com/?iosyz9osuhumb29
Tài liệu thiết kế điện tử công suất:
http://www.mediafire.com/?0030fhmu50r217g
http://www.mediafire.com/?rrw56k9tae926n8
http://www.mediafire.com/?f4zbkvcdqqhv1hh
http://www.mediafire.com/?o967yldg7fmpr9n
http://www.mediafire.com/?nvl13ll838v3pab

Tham khảo thêm:

tai lieu tk DTCS.rar 
Vector Control of Three-Phase AC Machines N.P. Quang.pdf 
POWER SYSTEM STABILITY and CONTROL.rarbang_tra_cuu_DTCS.pdf 
Sach_Thiet_ke_DTCS.pdf 
ABB.rar
Hitachi.rar 
Mitsubishi.rar 
Siemens.rar

12. EE3510 Truyền động điện:
Bài giảng 3 chương:
http://www.mediafire.com/?r6663anuutgta6o
http://www.mediafire.com/?aibhn6an3vdb454
http://www.mediafire.com/?t609t88bqph3411
http://www.mediafire.com/?bigjd1ksrlgud3g

13. EE 3552: Điều khiển quá trình:
Giáo trình 8 chương:
http://www.mediafire.com/?m6ss41b8y6p6ema
http://www.mediafire.com/?fc7oqo4jlfd4tqt
http://www.mediafire.com/?po5dge53tkw5158
http://www.mediafire.com/?hjivzp02buvnfpr
http://www.mediafire.com/?bi1qgr6t68o27uw
http://www.mediafire.com/?newkiscb2ylgnak
http://www.mediafire.com/?4ujuhcp5n7ejrlf
http://www.mediafire.com/?c8posvf0d9b9s0t
http://www.mediafire.com/?hk5m3uqmmznyp2g

14. EE4501: Cảm biến:
Giáo trình cảm biến:
http://www.mediafire.com/?44gd4mgt6t48gkk
Vở chép cảm biến:
http://www.mediafire.com/?hvb4bxxxx3dzdtn
Bài tập cảm biến:
http://www.mediafire.com/?pvly9ehr2b04f8q
Slide cảm biến ( thầy Thịnh)
cambien.rar


15. EE3110: Kỹ thuật đo lường:
Giáo trình(BKHN):
http://www.mediafire.com/?4ha8yhi9br1d811
Giáo trình (BKHCM):
http://www.mediafire.com/?53b82u43vbrzkpn
Giáo án 20 chương:
http://www.mediafire.com/?j196b5e4bzy6etf
http://www.mediafire.com/?ct3503jgluydata
http://www.mediafire.com/?6uwygks7s0y9ie6
http://www.mediafire.com/?14es1s336md1rda
http://www.mediafire.com/?e2f4264650a1evc
http://www.mediafire.com/?zytwc5v6wi6q4rj
http://www.mediafire.com/?c5al4x4myfddayc
http://www.mediafire.com/?j8mqbirk2fz6uak
http://www.mediafire.com/?xllh7cn77jabe7p
http://www.mediafire.com/?t6iuw71rmf6kbg4
http://www.mediafire.com/?3eyhb7xr5hcvsiw
http://www.mediafire.com/?kmnben8j0jvqxyg
http://www.mediafire.com/?54nbrwagj2rtgwd
http://www.mediafire.com/?2598idkcdd92s19
http://www.mediafire.com/?9e1b4ib7vr6bxbo
http://www.mediafire.com/?mq5aw2a39xt5f2g
http://www.mediafire.com/?bt256v9b41kocgo
http://www.mediafire.com/?mp3g91cn1mssl99
http://www.mediafire.com/?ktr2aai264h97ca
http://www.mediafire.com/?hflcwc9ovdxt6qb

16. EE 2010: Kỹ thuật điện (cho các khoa khác):
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?6dto05c9iwyt5x8

17. EE 3500: Hệ thống thông tin công nghiệp:
Bài giảng 3 chương:
http://www.mediafire.com/?2gt2fyo05f2eag8
http://www.mediafire.com/?xi58hy0hmv4y8ru
http://www.mediafire.com/?18uqa2hfks4k9s3
http://www.mediafire.com/?3i7do6lloktiluk
http://www.mediafire.com/?p6o6ubgo8esakcd
http://www.mediafire.com/?j20ph2erduaamfj
http://www.mediafire.com/?8n9dzzf5s7u9zgd
http://www.mediafire.com/?r42wc22admeox6w
http://www.mediafire.com/?vt59t3x1aa5k9kc
http://www.mediafire.com/?5kq1ohb7x5xbaox

18. EE 4309: PLC Công nghiệp:
Giáo trình PLC 6 chương:
http://www.mediafire.com/?115ki3g3pign3p1
http://www.mediafire.com/?z9p9bqy6panf9kq
http://www.mediafire.com/?9j8993sa6uf73cg
http://www.mediafire.com/?ti43c2cze4a1ec5
http://www.mediafire.com/?k0cz0vfgcwofs45
http://www.mediafire.com/?6ly122lkcqs03u2
http://www.mediafire.com/?pwckih4yrc66eyp
PLC S7-300 (Siemens):
http://www.mediafire.com/?289bdsqw99mmdn8
PLC book:
http://www.mediafire.com/?a9uyq2o7mhvda69
Ebook PLC 4 chương:
http://www.mediafire.com/?zkjp39b2ej11sid
http://www.mediafire.com/?t3ot75jrcpmmsqd
http://www.mediafire.com/?bibjiqcaiv9wtjm
http://www.mediafire.com/?9fu3woqi3kpzriy
Bonus:
Các hàm thư viện:
http://www.mediafire.com/?3ca93dchb39pxbz
Các khối ngắt:
http://www.mediafire.com/?hw2jx3xpx95ca1r
PLC S7 structure:
http://www.mediafire.com/?39e65lx49nehrhl
Grafcet:
http://www.mediafire.com/?5quub8hc213k492
Simula Esteria:
http://www.mediafire.com/?dkpvvk248owntzp
PLC-SFC:
http://www.mediafire.com/?y9ua12h2quucvsk
Cursor PLC:
http://www.mediafire.com/?q49qrgk354a21eu

19. EE3040: An toàn điện:
http://www.mediafire.com/?o09447nl5p4v3kk

20. EE 3580: Thực tập xưởng điện:
Bìa báo cáo:
http://www.mediafire.com/?0klz842bmb5ombs
Báo cáo:
http://www.mediafire.com/?zc8h95mn86zld2k

21. EE 3570: Thực tập nhận thức:
Đi thực tế nhà máy xi măng Hoàng Thạch
http://www.mediafire.com/?uhv5882l8d85688
Đi thủy điện Hòa Bình:
http://www.mediafire.com/?q6qf1dreacttcpa
Lời mở đầu:
http://www.mediafire.com/?nz4n9c521jccjbb
Kết luận:
http://www.mediafire.com/?p5p6tbbfvw60m6c
Bìa báo cáo:
http://www.mediafire.com/?vzufaz2lp5wjjr2


23. EE4313: Tự động hóa quá trình sản xuất:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?m5xk0o31v9misys
Bài tập:
http://www.mediafire.com/?besssw4wxmjs5p7
http://www.mediafire.com/?esb27znpo1d6pn2

24. EE4304: Điều khiển logic:
Bài giảng 9 chương+ 1 bonus:
http://www.mediafire.com/?mseq6mhgc2qfbyo
http://www.mediafire.com/?abj8c6l5shgqa2s
http://www.mediafire.com/?4v5mvzmtgldc15o
http://www.mediafire.com/?mnqp9325x59xi57
http://www.mediafire.com/?8xnvnzb1l4c5wn8
http://www.mediafire.com/?a62dhna3a7kv7pe
http://www.mediafire.com/?5egvii89mo7ca6r
http://www.mediafire.com/?jr1t1o1i4zmy2e9
http://www.mediafire.com/?0eqebw45j8pjdl3
http://www.mediafire.com/?72eeqcw56cs8t9v

25. EE 3490: Kỹ thuật lập trình:
Bài giảng 7 chương:
http://www.mediafire.com/?k1c88d8knaii9ac
http://www.mediafire.com/?mmhqd9yiow505tb
http://www.mediafire.com/?ab96m3c46zn8wym
http://www.mediafire.com/?vv8v4bqa4pbxq61
http://www.mediafire.com/?1eiw0od50zz93mg
http://www.mediafire.com/?tmo2e7j214nkrye
http://www.mediafire.com/?zcwu4a2aizkwgt4

26. EE 4411: Hệ thống điều khiển phân tán:
Bài giảng 12 chương:
http://www.mediafire.com/?ck6fmwnwb6l0bbz
http://www.mediafire.com/?boeg738t09aw8mz
http://www.mediafire.com/?cj52oi20b6crgw2
http://www.mediafire.com/?aq55qxzv7a4fr9k
http://www.mediafire.com/?7uod4117i94rba7
http://www.mediafire.com/?6ixaap46pmgt4xl
http://www.mediafire.com/?2mm9z80w996x952
http://www.mediafire.com/?jq7x7ezim6etm6n
http://www.mediafire.com/?u6c36ci8o963ztm
http://www.mediafire.com/?ci56it2cq1a22of
http://www.mediafire.com/?a1zj3lvaad369en
http://www.mediafire.com/?q5kfh7wtvon520e

27. EE 3391: Vật liệu điện cao áp
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?wto16144kdc6aac

28. EE 4202: Khí cụ điện cao áp:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?6ilit9hp4qp6gte


30. EE4162: Phần tử tự động:
Giáo trình phần tử tự động:
http://www.mediafire.com/?5969343yo6hp41s

31. EE4311: Trang bị điện máy gia công kim loại:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?ml7lpypkafeapdo
http://www.mediafire.com/?ohzdpxbziauewt8
http://www.mediafire.com/?n0e3r5dw0f784x5
http://www.mediafire.com/?suy4foo98q680ud
http://www.mediafire.com/?ic3cdn5id1ckv9j
http://www.mediafire.com/?40chl04jo4225op

32. EE 4310: Trang bị điện máy công nghiệp:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?vl7kymz9ftv79v9

33. EE 4201: Khí cụ điện hạ áp:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?r5ygf18bmcggnlj

34. EE 4192: Chuyên đề máy điện:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?btp5az3qy7qsi4i

35. EE 4204: Máy điện trong điều khiển tự động:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?n1k958r9x2704m3

36. EE 4206: Kỹ thuật chiếu sáng:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?gsmbo5spr2n98u7

37. EE 4213: Kỹ thuật điện nhiệt:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?c2738ly0bsy22el

38. EE 4209: Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện:
Bài giảng 5 chương:
http://www.mediafire.com/?4ttv4pa457dw5c7
http://www.mediafire.com/?pkuela9wz1oh51p
http://www.mediafire.com/?dp0jpdyh6pklsp6
http://www.mediafire.com/?1lvjdzf818thhr3
http://www.mediafire.com/?idib7lnkhzr19v5

39. EE 4316: Mô hình hóa và mô phỏng:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?zexizznx8ir84nc

40. EE 4405: Hệ thống điều khiển số:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?ubtk62z6uk4j426
http://www.mediafire.com/?qfzm7sbcnejz6oi
Bài tập dài:
http://www.mediafire.com/?azzcohwclmrb3bk
http://www.mediafire.com/?5mlxpdjg4wfevsq
http://www.mediafire.com/?nc43335i60fih36
http://www.mediafire.com/?dt3nptnnq40ki3n
http://www.mediafire.com/?coc79scm8w7cxcm
http://www.mediafire.com/?go6e2o8b44jihbm

41. EE 4407: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động:
Giáo trình:
http://www.mediafire.com/?s5c31xn5qrdevt4

42. EE 4128: Chuyên đề thiết bị điện:
Giáo án:
http://www.mediafire.com/?axxdax4phhltavc

43. Giáo trình CAD/CNC
CAD:
http://www.mediafire.com/?59a9albpp6n70tt
http://www.mediafire.com/?01vjg1cns1g78t0
CNC:
6 chương:
http://www.mediafire.com/?gp9273v9fmy853f
http://www.mediafire.com/?yuiiptka2mama0a
http://www.mediafire.com/?czrhcmcei0m1yes
http://www.mediafire.com/?o469w9g252y965y
http://www.mediafire.com/?llp23bfl870ppp5
http://www.mediafire.com/?dg9k39s0hhhy5dr
Các lệnh lập trình CNC:
http://www.mediafire.com/?d491ivcc7eil8ov
Bài tập lớn CNC:
http://www.mediafire.com/?59amfkjtl257d7e

44. Giáo trình Matlab:
http://www.mediafire.com/?w3hypqy783isyy6

46. Biến tần Siemens:
http://www.mediafire.com/?u394c1wco5nuupo

47. Giáo trình Vi điều khiển 8051:
15 chương:
http://www.mediafire.com/?sg8i8frqneisjxl
http://www.mediafire.com/?h2m8q4414m6zbfg
http://www.mediafire.com/?ywpap3qtfdd853z
http://www.mediafire.com/?151at35oxw6a296
http://www.mediafire.com/?m09gw7rfxb3r1hm
http://www.mediafire.com/?n4j6ic2kkfhcd7g
http://www.mediafire.com/?k8bl1y05bmc9wle
http://www.mediafire.com/?9wp1yyedygd4zoa
http://www.mediafire.com/?r6y6edr70j466m6
http://www.mediafire.com/?6ns81jhx62by26m
http://www.mediafire.com/?n41wc7pvfx3vzqx
http://www.mediafire.com/?mmmhp2wqq10baa5
http://www.mediafire.com/?c2dpz3p3b1vuygx
http://www.mediafire.com/?w7ts0h6ittcy9dq
http://www.mediafire.com/?zuq4ulcrjr151x3


49. EE4323 - Tự động hóa nhà máy nhiệt điện
Power-plant control and instrumentation
http://www.mediafire.com/view/?h58d3d2vl92hqgs
Standard Handbook of powerplant engineering
http://www.mediafire.com/?ndgd4cdaaw9vypv

Xem thêm...
Ngày đăng: 8/07/2017 | Đã xem: 233
Ngày đăng: 2/10/2016 | Đã xem: 724
Ngày đăng: 2/10/2016 | Đã xem: 811
Ngày đăng: 2/10/2016 | Đã xem: 946
Ngày đăng: 22/09/2016 | Đã xem: 619
Ngày đăng: 21/09/2016 | Đã xem: 648
Ngày đăng: 21/09/2016 | Đã xem: 556
Ngày đăng: 12/08/2016 | Đã xem: 439
Ngày đăng: 6/12/2015 | Đã xem: 1014
Ngày đăng: 6/12/2015 | Đã xem: 856
Ngày đăng: 6/12/2015 | Đã xem: 912
Ngày đăng: 9/09/2015 | Đã xem: 886
Ngày đăng: 3/08/2015 | Đã xem: 1754
Ngày đăng: 15/07/2015 | Đã xem: 894
Ngày đăng: 16/05/2015 | Đã xem: 23849
Ngày đăng: 1/05/2015 | Đã xem: 1115
Ngày đăng: 26/04/2015 | Đã xem: 18316
Ngày đăng: 26/04/2015 | Đã xem: 1665
Ngày đăng: 25/04/2015 | Đã xem: 1359
Ngày đăng: 24/04/2015 | Đã xem: 6169
Ngày đăng: 24/04/2015 | Đã xem: 7132
Ngày đăng: 24/04/2015 | Đã xem: 1088
Ngày đăng: 19/04/2015 | Đã xem: 1487
Ngày đăng: 19/04/2015 | Đã xem: 1597
Ngày đăng: 19/04/2015 | Đã xem: 4116
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 802
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 4785
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 4042
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1209
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1467
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 6682
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 793
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 4480
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1308
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 3695
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1806
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 4249
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 948
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1046
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 848
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1147
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 7456
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 1172
Ngày đăng: 17/04/2015 | Đã xem: 775
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 2216
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 3943
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 837
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 820
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 13031
Ngày đăng: 16/04/2015 | Đã xem: 906
Chia sẽ cho bạn bè người thân trên facebook Tailieubachkhoa.vn >>Bấm phím Bỏ qua để Xem Tivi Online<<

Tuyển chọn nhiều web hay khác

  Web âm nhạc

Zing mp3 nhaccuatui Nhạc vui Keeng.vn Nhạc số Sàn nhạc Nghe nhạc.info Zing star Yêu ca hát iMusik Rap.vn VN88 DJ Nghe nhạc vàng 9nhac Dance 360kpop Rolo music video Yan.vn Music Tầm tay Rolo mp3 Nhạc không lời tuyển chọn Nhạc thiền Lời dịch Nhạc dance, DJ Tuoigi DJ Tình khúc bất hủ Nhạc không lời Woim Nhạc Giáng sinh Chia sẻ nhạc

  Web báo chí

Việt báo CafeF VnMedia Tin tức VTC Soha Tin tức online Vnexpress.net Dân trí Vietnamnet Thanh niên Người lao động Tuổi trẻ Báo mới Tuần Việt Nam VnMedia Người đưa tin Vietnamplus Báo Lao động CafeF Việt báo Tin tức Yahoo! Thời báo kinh tế Hà Nội Mới Ngôi sao Kênh 14 Soha Báo đất việt Giaoduc.net.vn Kienthuc.net.vn Tin mới Báo Công an Công an nhân dân VOV.vn Sài gòn Giải phóng Đọc báo Tin tức online Tạp chí Đẹp Dân Việt Đời sống & Pháp luật An ninh thủ đô

  Web Game văn phòng

Pikachu Đào vàng Kim cương Bomberman 2 Boom online Nhảy Audition Bắn xe tăng - Tank Zuma, bắn ếch Angry birds Nông trại vui vẻ 2 Nông trại vui vẻ 3 Commandos 2 King of Fighters Người hóa thú Đua xe 3d Thời đại chiến tranh Kim cương Chinh phục ái tình Đua xe moto 3D Pikachu 2 Thời trang bạn gái Line 98 Ngôi nhà ma Bay cùng Hugo Boom online 2 Bói tình yêu Quy luật đại dương Rambo lùn Mario ăn nấm Game contra Desktop TD Zuma 2 - Bắn bóng màu Ben bảo vệ trái đất Bloon TD Boom online 3 Chiến binh rồng Trận chiến sinh tồn Chim cánh cụt tấn công Đào vàng 2 Đấu sĩ Arcane Game khó nhất thế giới Pikachu 3 Kiếm sĩ Ninja cứu công chúa Pikachu cứu bạn Trùm bi-a Quỷ kiếm Rồng đen 1 Rồng đen 3 Shop hàng vui Sonny sống lại Thời đại chiến tranh 2 Tìm kiếm tình yêu Trang điểm bạn gái Võ đài khốc liệt Commandos 1 Chiến binh cánh cụt Bộ tam siêu đẳng Truyền thuyết anh hùng Truyền thuyết Zenda Bí kíp pháp thuật Ninja Cậu bé ninja 3 foot Cuộc phiêu lưu của Ben Cuộc phiêu lưu của Muffin Cuộc chiến xuyên thế kỷ Bão táp sa mạc Võ sĩ giác đấu Thời đại chiến tranh 2 Đội đặc nhiệm s.w.a.t Mario lửa Xếp hình – Tetris 3 Bảo về làng Tam Quốc Chí Wonderline – Line Chiến trận sinh tồn TD Trận chiến cuối cùng – Đi cảnh Cậu bé Ninja Cây vàng cây bạc Quỷ kiếm Sonny sống lại Hiệp khách giang hồ Kỵ sĩ diệt rồng lửa

  Web Film Clip

Phim Soha V1vn Pub.vn Zing movies Phim vàng Phimphim Xưởng phim Thế giới phim Phim47 Vuaphim.net Hayghe HayhayTV PhimF Phimnhanh Phim Xì xầm Kênh 88 Phim 22 Ánh trăng Phim hài Clip hài 24h Zing TV DAM tv Phim3s HDViet.com Truyền hình trực tuyến Phim hài HDViet Truyền hình VTC Hài ZingTV

  Web hài hước

Kênh 14 funny Truyện cười Vnexpress Hoibi.net Cười bể bụng Haivl.com Clip vui Vnexpress Góc Thư Giãn Tuổi trẻ cười Phim hài Clip hài 24h DAM tv Hài -Phim vàng Chế truyện Phim hài HDViet Ngam.vn Hài ZingTV 9gag Haivl.tv Haycuoi.com Cấm cười Đệt - Ảnh vui Tạp chí chim lợn Hayta.vn Haivai.org ChấtVL.com Goccuoi.net oVui.vn Cuoivl.net Haivd.vn Meme -Ảnh vui Epic.vn Clip360 - Clip vui Cab.vn Cười Xì trum Cracked.com (en) Quickmeme.com Hihe.vn Hai.vn

  Web Game

Luyện game Gamevui Game 24h Trò chơi Việt Gameta.vn Zing play Ongame Việt giải trí Trò chơi vui Vương quốc game Sóc vui Phong thần Kiếm thế MU Việt Nam Võ lâm truyền kỳ 2 Chinh đồ Tam Quốc Chí Tru tiên Thiên long bát bộ GameK Game thủ Garena Gate.vn Diễn đàn Gamevn GameTV Boom Audition Đột kích

Pikachu Đào vàng Kim cương Đua xe Game bắn súng Mario ăn nấm Plant vs zombie Cut the rope Where's my water Zuma Bomberman Online

Phong thần Kiếm thế MU Việt Nam Võ lâm truyền kỳ 2 Chinh đồ Tam Quốc Chí Tru tiên Thiên long bát bộ Võ lâm truyền kỳ Kiếm tiên Thuận thiên kiếm Bá chủ thế giới Gameta.vn Gunny Nhất Kiếm Võ lâm chi mộng Đế chế quật khởi Vương quốc thú ảo Thời đại văn minh Travian Ngạo kiếm Webgame.vn Tam quốc truyền kỳ Đắc kỷ Vua pháp thuật Đại gia Linh Vương Anh hùng online Dòng máu anh hùng Kingdom Rush Bomberman Online

Boom Audition Đột kích Fifa online Sành điệu Bá Vương Zing speed Phi đội

  Web Doanh nhân

Thời báo Kinh tế VN Thời báo kinh tế SG Báo diễn đàn DN Báo đầu tư Báo Kinh tế và Đô thị Báo Thương mại Cơ hội kinh doanh Cổng thương mại điện tử Cho vay tín chấp Tin tức thị trường Thương hiệu Việt Businessedge.com.vn Vietnamarketing.com Marketingchienluoc.com Đào tạo quản lí Mua bán doanh nghiệp Mua bán công ty Cục xúc tiến thươngmại Kiến thức kinh tế Tài Chính VN Marketing Kế toán trưởng Kiểm toán nhà nước Tài chính Việt Nam

  Web Bạn trẻ

Sành điệu Tạp chí làm đẹp Chuyện dớ dẩn Việt giải trí Thời trang Vnexpress Tư Vấn Thẩm Mỹ Mãi yêu em Tìm bạn 2 Tâm sự bạn trẻ Tư vấn tuối teen Tâm sự bạn trẻ Tư vấn tâm lý Tư vấn tuổi hoa Mực Tím Hoa học trò Mắt nâu học trò Xinh xinh Cyworld Người mẫu Việt Nam Thời trang thế giới Dành cho bạn gái Khiêu vũ Trắc nghiệm cá nhân Trắc nghiệm Ngày cưới Diễn đàn Tình yêu Chuyện cười TY Lời trái tim Mắt nâu học trò Diễn đàn Lời trái tim Lụa Á Đông Trái tim Việt Nam OL Thơ tình Tầm tay

  Web Giải trí

Truyện cười Tuổi trẻ cười Đặc trưng Xì trum Thư Quán Chuyện lạ Giải trí Viet Yo Chơi game online Ebaumsworld Chúng ta cũng vẽ Gunbound online Metacafe - Clip hài Upload và chia sẻ clip Dailymotion Veoh Tự làm búp bê Hãy vẽ một con heo Cậu Eric vui nhộn Chế tạo Robot Chat với người máy Viết mật mã Tiêu diệt một trang web freeze email messenger

  Web Thiệp điện tử

Thiệp điện tử 123Greetings Bluemoutain Riversongs Ecard Online Thiệp vui Thiệp tự tạo Thiệp Hổ 2000Greetings American greetings Funny Ecards ECard Toons ECard Mania Điện Hoa ECards VietEcard.com Aetiket eCard Send fun pages AllPosters (Cực nhiều) Scholastic (Tự tạo) Dobhran ( Thơ ca) Flowgo Nethugs.com Tiggysribticklers Funny Ecard Marlo Ecard

  Web Việc Làm

Vietnamworks Tuyển dụng Mạng tuyển dụng Jobviet Hot job Nhân sự Kiếm việc Tuyển dụng CNTT 1001 Việc làm Hướng nghiệp Cơ hội Việc làm HRVietnam Việc làm bank Ứng viên Việc làm người LD Việc làm Tuổi trẻ Tìm việc nhanh

  Web Làm đẹp

Làm đẹp Ngoisao Làm đẹp - Thanhnien Thời trang Vnexpress Thời trang - Dân trí Báo Thế giới phụ nữ Thời trang Ngoisao Tạp chí Làm đẹp Cẩm nang ĐẸP Diễn đàn Làm đẹp Tâm sự Tình yêu Ngày cưới - Dịch vụ và tư vấn Làm cha mẹ

  Web Chứng khoán

VNECONOMY CafeF Vietstock Tin nhanh Chứng khoán Đầu tư chứng khoán Uỷ ban chứng khoán Sở giao dich CK HCM Sở giao dịch CK HN Công ty CK Sài Gòn Công ty CK Hải Phòng Sàn OTC Vina OTC Chứng khoán OTC Bảng giá CK VCB Bang giá CK ACB Chứngkhoán BIDV CK Báo Đầu tư CK Thời báo kinh tế CK NH Đông Á CK Bảo Việt CK Đệ Nhất Tin CK-Vnexpress Tin CK-Thanh niên

  Web Điện thoại

Thế giới di động Hoang Ha mobile FPT mobile Nhat Cuong telecom Đức Minh mobile Cellphone S Thế giới kỹ thuật số HNAM Mobile Mai Nguyễn HuyenMobile Thế giới sim Số đẹp Công ty Sim

  Web Nhà Đất

Hiệu quả Thông tin nhà đất Alo Housing Siêu thị nhà TT Bất động sản Tin tức NĐất Nhà đất 24h Nhà đất Tp HCM Nhà Đất Hải Phòng NĐ Văn Minh Nhà bán Nhà cho thuê, nhà bán Thông tin thị trường BĐS

  Web Tin tức

Dân Trí hot Báo Tuổi Trẻ hot Báo Thanh Niên Báo Lao Động Báo Hà Nội Mới Báo Sài Gòn GP Báo Người Lao Động Báo Sài Gòn Tiếp Thị Báo Tiền phong online Báo Giáo dục thời đại Báo Nhân dân Báo Giao thông Vận tải Báo Công An N.Dân Báo Công An TPHCM Báo chí với trẻ em Báo Đất Việt Báo bóng đá Bóng đá số VNExpress Ngôi Sao Tìm nhanh Báo mới Nghề báo Vinanet Báo Quân đội ND Báo Nông nghiệp Xã hội thông tin Thế giới ôtô Car Online Car Việt Auto Vietnam Autonet Kết quả xổ số Tin thể thao Thể thao Vietnamnet Bóng đá 24h Viet Nam Net Tin tức online Hạnh Phúc Gia Đình Đàn Ông EVA.vn VnMedia Tạp chí Đẹp Đọc báo giấy Báo Sinh viên VN Đài Tiếng nói VN Đài Truyền hình HCM Đài Tiếng nói HCM Tạp chí Khoa học Khoa học phổ thông Tạp chí tbị Khoa học Khoa học phát triển Công nghệ mới

  Web Mua bán

Điện máy Pico Điện máy Mediamart Điện máy Trần Anh Điện máy HC Điện máy Topcare Điện máy Vietlong Điện máy Nguyễn Kim Điện máy Thiên Hòa Điện máy Chợ lớn Audio Hoang Hai Shopping online Zalora Shopping online Lazada Shopping online Nava Máy tính Phúc Anh Megabuy Địa chỉ mua bán Nhóm mua Deal VIP Mua chung Cực rẻ Hotdeal Cùng mua Trung tâm nước hoa Áo dài Minh Thư Melinh Plaza 1001shoppings Hàng độc đáo Văn phòng phẩm Tìm sản phẩm Shop Hoa 1 Shop Hoa 2 Shop Quà tặng Vatgia.com Én bạc Rồng bay Mua rẻ VOZ Chợ tốt Chợ điện tử RaoVat Network E-raovat MuabanRaovat Tin rao vặt Quảng cáo Rao vặt Rao vặt 123 Aha Rao vặt

  Web Văn hóa

Lịch sử Việt Nam Cẩm nang gia đình Góc Hà Nội Thơ Tiền cổ Việt Nam CLB Câu cá Lịch vạn niên Phong thủy Xem tướng Xem tử vi Cà fê muối Cà fê sáng tạo Du lịch Yoga Việt Nam Ẩm thực M ùi Vị Ẩm thực Địa chỉ nhà hàng quán ăn Thế giới đàn ông Thế giới phụ nữ Tâm sự Tình yêu Hôn nhân gia đình Chuyên đề gia đình Cẩm nang gia đình Báo Thế giới phụ nữ Báo Phụ nữ Việt Nam Petalia.org Trường Tồn Bác Ba Phi Làng Xitrum Suy ngẫm Chuyện lạ Việt FUN Cải lương Ca Dao Tục Ngữ Ngôn ngữ Việt Nam Truyện ngắn Truyện ngắn Kho tàng kiếm hiệp Truyện các loại Truyện sách online Nhan mon quan Thư viện hoa sen Sách Việt Chọn hướng nhà Đô thị.net Trang trí - Nội thất Cẩm nang kiến trúc

  Web Học tập

Lịch sử Việt Nam Cùng chia sẻ tri thức Ý tưởng VN Cà fê sáng tạo Diễn đàn Toán Học Vật lý Việt Nam Đg lên đỉnh OLYMPIA Khoa học Dịch 1 đoạn văn Vnschool Cách học hiệu quả Từ điển tiếng Việt Bách khoa tiếng Việt Hình ảnh vũ trụ từ Hubble Thông tin tuyểnn sinh Địa chất Mạng Giáo Dục Diễn đàn Sinh Học CLB Du Học Học tiếng Anh miễn phí Picture dictionary Emerical Heritage Dictionary Học tiếng nước ngoài Trắc nghiệm tiếng anh Trung tâm Languagelink TOEFL iBT in VN Toeic Vietnam Diễn đàn TOEFL, GRE, Wikipedia Encyclopedia Thư viện khoa học National Geographic Ehow Wikiversity Main Page Animated GIFs Wikibooks Nhà sách Sông Hương Nhà sách Fahasa Nhà sách Vinabook Nhàsách Minh Khai