Giải bài tập Toán 11 ý nghĩa của đạo hàm

Giải bài tập Toán 11

Tham khảo tài liệu giải bài tập toán 11 ý nghĩa của đạo hàm. Phía trên là phần download có đáp án giải bài tập toán 11 đạo hàm. Các bạn có thể tải về giúp mình nha.

Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng:

  1. x0 = 1; Δx = 1;
  2. x0 = 1; Δx = -0,1;

Bài 2 (trang 156 SGK Đại số 11):

 

 

 

 

 

 

Bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11): Tính ( bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số tại các điểm đã chỉ ra:

đề bài

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số:

 

đề bài

 

 

 

 

Không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.

 

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y = x3

  1. Tại điểm (-1; -1);
  2. Tại điểm có hoành độ bằng 2;
  3. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1/x

đề bài

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7 (trang 157 SGK Đại số 11): Một vật rơi tự do theo phương trình s=1/2 gt2, trong đó g≈9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

  1. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t (t = 5s) đến t+Δt, trong các trường hợp Δt = 0,1s; Δt = 0,05s; Δt = 0,001s.
  2. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.